Тоног төхөөрөмж шинэчлэгдлээ

Манай компани 2013 оны 1 сард Тайвань улсаас нийт 30 аад нэр төрлийн тоног төхөөрөмжөө бүрэн шинэчилсэн ба бидний хүчин чадал 2-3 дахин нэмэгдсэнээс гадна бүтээгдэхүүний чанар, өнгө үзэмж сайжирсан.