Код: GTM0002-2

Тайлбар: Гал тогооны тавилга-самнаа

Код: GTM0002-1

Тайлбар: Гал тогооны тавилга-самнаа

Код: GTM0002

Тайлбар: Гал тогооны тавилга-самнаа

Код: GTM0010

Тайлбар: Гал тогооны тавилга

Код: GTM0009

Тайлбар: Гал тогооны тавилга

Код: GTM0008-1

Тайлбар: Гал тогооны тавилга