Код: HAM0033-1

Тайлбар: Гоёлын хүрээ, ам дарагчтай, хос самбартай, вакум хаалга.

Код: HAM0016

Тайлбар: Самнаа, гоёлын наличниктай хаалга

Код: HAM0015

Тайлбар: Хаалга

Код: HAM0014

Тайлбар: Шилтэй хаалга

Код: HAM0013

Тайлбар: Хаалга

Код: HAM0012

Тайлбар: Хаалга