Код: ZB-Buro24/7-1

Тайлбар: "Buro 24/7" сэтгүүлийн хамт олны захиалгаар заал тусгаарлаж, оффисын өрөө гарган шилэн хаалт, хаалга хийж гүйцэтгэсэн байдал.